Tag Archives: immün

Probiyotik yoğurt kalp sağlığını koruyor

By | Nisan 12, 2014

Pro­bi­yo­tik­ler ba­ğır­sak flo­ra­sı­nı et­ki­le­ye­rek, im­mun sis­te­mi olum­lu yön­de et­ki­le­yen can­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­dır. Son yıl­lar­da pro­bi­yo­tik alı­mı­nın kan­da­ki ko­les­te­rol dü­ze­yi­ne ve do­la­yı­sıy­la kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı üze­ri­ne olan ya­rar­lı et­ki­le­ri­ni içe­ren ça­lış­ma­lar mev­cut­tur. Özel­lik­le pro­bi­yo­tik yo­ğurt ya da 1 su bar­da­ğı ke­fir tü­ke­til­me­si kalp sağ­lığını ko­ru­mak için ol­duk­ça et­kin­dir.

Probiyotikler, insan sağlığı için yararlı mikroorganizmaları içeren diyet maddeleri. Yoğurt, boza, kefir gibi besinlerin içinde bulunuyor

By | Haziran 15, 2011

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Kongresi’nde probiyotiklerin jinekoloji ve obstetrikte kullanımı ile ilgili bir sunum yapan TJOD Genel Sekreteri Prof. Dr. S. Cansun Demir, probiyotik mikroorganizmaların ortak özelliklerinin florada sürekli olarak  ya da  herhangi bir zamanda  bulunmaları olduğunu söylerken, başlıca probiyotik mikroorganizmaların laktobasil, bifidobakterium ve nonlaktik asit bakteriler olduğunu ifade etti. Probiyotiklerin etki mekanizmasının… Read More »

Öğünlerinizde yoğurt ve kefir tüketmeye dikkat edin

By | Aralık 20, 2009

Florayı güçlendirerek gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına karşı direnç oluştururlar. Antimikrobiyal aktiviteyi üst düzeyde tutarlar. İmmün fonksiyonlara(bağışıklığa) destek verirler. Antitümör özellik gösterirler. Prebiyotikler ise probiyotiklerin büyüme ve gelişmesini sağlayan, aktivitelerini arttıran sindirilmeyen karbonhidrat bileşikleridir. Prebiyotikler ise başta anne sütü ve lifli gıdalarda  (enginar, kereviz, pırasa, kuşkonmaz ve muz gibi ) bulunurlar. Yoğurt prebiyotiktir, yani probiyotiklerin üremesini artırır.… Read More »