Prof Dr Zeynep Banu Seydim

Prof-Dr-Zeynep-Banu-Seydim

Adı Soyadı: Prof. Dr. ZEYNEP BANU SEYDİM
E-Posta:zeynepseydim@sdu.edu.tr, zseydim@clemson.edu
Birimi:Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
AnaBilim DalıGıda Teknolojisi
Telefon:2111681
Kişisel Web Sayfası:-
Öğrenim Bilgileri
Lisans:Ankara Üniv.Ziraat Fak.Süt Teknolojisi Böl.-30.06.1991
Yüksek Lisans:Ankara Üniv.Fen Bil.Enst. – Süt Teknolojisi Anabilim Dalı-04.02.1994
Yüksek Lisans-2:Clemson University, Animal and Food Industries (ABD)–02.05.1996
Doktora:Clemson Univ.Food Technology(ABD) – – 11.05.2001
İlgi Alanları
Süt Teknolojisi, Fonksiyonel gıdalar, Gıda kimyası ve biyokimyası
Yayınlar
Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Celalettin Koçak, Zeynep B.Güzel Seydim. 2011. Kazein Kimyası ve Sütün Pıhtılaşma Mekanizması (Bölüm 4). Peynir Biliminin Temelleri. Ed. Barbaros Özer ve Adnan Hayaloğlu.
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Guzel-Seydim, Z. and Ekinci,Y.F. 2007. Bacteriocins of Lactic Acid Bacteria. In: “Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria”. Research Singhpost, 33-63. ISBN 978-81-308-0203-9.
2- Zeynep Güzel-Seydim, Tuğba Kök-Taş, Annel K. Greene. 2010.Kefir and Koumiss: Microbiology and Technology. Development and Manufacture of Yogurt and Other Functional Dairy Products.Edited by Fatih Yıldız.143-163. CRC Press, Boca Raton, FL.
3- Annel K. Greene, Zeynep B. Güzel-Seydim, and Atif C. Seydim. 2010. The Safety of Ready-to-Eat Dairy Products. In Ready-to-Eat Foods: Microbial Concerns and Control Measures. Editors: Andy Hwang, Microbial Food Safety Research Unit, Wyndmoor, Pennsylvania,; Lihan Huang, USDA-ARS, Eastern Regional Research Center, Wyndmoor, PA, US. ISBN: 9781420068627. CRC Press, Boca Raton, FL
4- Annel K. Greene, Z. B. Güzel–Seydim, A. C.Seydim.2012.Chemical and Physical Properties of Ozone. In “Ozone in Food Processing” Editors: Colm O’Donnell,B. K. Tiwari, P. J. Cullen, Rip G. Rice.290s.
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Okur, Ö.D. ve GÜZEL-SEYDIM, Z.B., 2004. Gıdalardan Kaynaklanan Mutajen ve Karsinojen Maddeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(3).
2- GÜZEL-SEYDIM, Z.B. ve Saıkuş, G. 2004. Bazı gıdaların Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özellikleri. Akademik Gıda. 2 (9):5-8.
3- Seydim, A.C, Karaaslan, M., GÜZEL-SEYDİM, Z. 2005. Sütlerde Lipid Oksidasyonunun Kontrolü Amacıyla Polimerik Filmlerden Antioksidanların Kontrollü Olarak Salınımı. Gıda Teknolojisi Dergisi.
4- Longa, N.İ., GÜZEL-SEYDİM, Z., Seydim, A.C. 2004. Sokak ve UHT Sütlerde Antibiyotik Araştırılması ve Kalite Kriterlerinin Kontrolü. Gıda Teknolojisi. 8(8): 62-64.
5- Koçak, C., Aydemir, S., Güzel-Seydim,Z. 2005. Levels of proteolysis in important types of Turkish cheeses. Gıda Dergisi.30(6):395-398.
6- Koçak, C., Güzel-Seydim,Z., Sarıkuş,G.2005. AB ye Giriş Aşamasında Ülkemiz Sütçülüğün Genel Görünümü. Ziraat Dünyası. 486:395-398.
7- Zeynep Güzel-Seydim.2007.Süt Endüstrisinde Sanitasyon Uygulamaları ve Önemi.Süt Dünyası. 6:37-39.
8- Okur, Ö.D., Güzel-Seydim,Z. 2007. Kazeinin Yapısal ve Fizikokimyasal Özellikleri. Akademik Gıda.5(25):11-14.
9- Okur, Ö.D., Ertekin, B., Seydim, Z., 2007. Peynir olgunlaşması süresince proteolizi etkileyen faktörler. Akademik Gıda. Mayıs-Haziran, Yıl:5 Sayı:27.
10- Budak, N., Güzel-Seydim,Z. 2008. Süt ve Süt Ürünlerinde Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları. Süt Dünyası, 12:57-59.
11- OKUR, Ö.D., Artan, E., Soyyiğit, H., Güzel Seydim, Z., 2008. Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş Yoğurt Üretimi. Gıda, 33 (2): 57-67
12- Gün, İ., Taş, T., Güzel-Seydim, Z. 2008. Süt Güvenliğinin Sağlanmasında Kalıntı Maddeler. Süt Dünyası. 3(15):58-60
13- İlhan Gün, Zeynep Seydim, Atıf Seydim,2008. Peynir Teknolojisinde Modifiye Atmosfer Paketleme. Süt Dünyası. 3(16):60-61.
14- A. Sofu, T.Kök Taş, Z.B. Güzel Seydim, F.Y. Ekinci, 2008. Isparta İlinde Ambalajsız Dondurmaların Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 12(3):206-210.
15- Korhan Asurer, Özge D. Okur, A. C. Seydim, Z. Güzel-Seydim. 2009. Isparta`da Satılan Aseptik Karton Ambalajlı Sütlerin Kalite Kriterleri Üzerine Araştırma. Gıda Teknolojisi Dergisi. 13(3): 68-72.
16- B. Ertekin, Ö.D. Okur, Z. Güzel-Seydim. 2009. Peynirde aminoasit katabolizması ile lezzet bileşenlerinin oluşumu: Gıda Dergisi.34(1): 43-50
17- İlhan Gün, Zeynep Güzel-Seydim, Atıf C. Seydim. 2009. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Farklı Tipteki Peynirlerin Bazı Niteliklerine Etkisi. Gıda Dergisi, 34(5).309-316.
18- Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z. 2009.Geleneksel Dolaz Peynirinin (Yörük peyniri) Üretim Karakteristikleri. Süt Dünyası. 4.22.
19- Bilge Ertekin, Zeynep Güzel-Seydim. 2010. Laktoz, Sitrat ve Lipit Metabolizmalarının Peynirde Lezzet Bileşenlerinin Oluşum Mekanizmasına Etkileri.Ege Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.47(1):97-104
20- Tuğba Kök-Taş, Zeynep Güzel-Seydim. 2010. Çeşitli Yağ İkame Maddeleri ve Probiyotik Kullanımının Ayran Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Gıda Dergisi. GD09013
21- N. Özdemir, T. Kök-Taş, Z. Güzel-seydim. 2009. Güllü Yoğurt Üretimini Gelişritilmesi ve Bazı Niteliklerinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi.13(8):60-62.
22- C. Sönmez, G. Ertaş, Ö.D.Okur, Z.Güzel-Seydim.2010. UHT Sütlerin Bazı Kalite Kriterlerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Akademik Gıda. 8(1).
23- İ. Gün, A.C: Seydim, Z. Güzel-Seydim. 2010. Gıda Teknolojisinde Ultrasonik kesim. Gıda Teknolojisi, 14(4): 102-104
24- Okur,Ö, Ertekin, B., Gün, İ., Güzel-Seydim, Z.2010. Süt ve Süt Ürünlerinde Maillard Reaksiyon Oluşumu. Süt Dünyası. 6(6):60-62.
25- P. Bozkurt, T. Kök Taş, Z.B. Güzel-Seydim. 2010. Geleneksel ve ticari olarak üretilen kefirlerin mikrobiyal içeriklerinin belirlenmesi.Gıda Teknolojisi. 14(7):84-88.
26- N. Budak ve Z.B. Güzel-Seydim.2010. Sirke Üretimi ve Bazı Fonksiyonel Özellikleri. Gıda Teknolojisi.14(11):85-88.
27- Ö.D.Okur, Z.B. GüzelSeydim, A.C.Seydim. 2011 Türkiye’de Üretilen Bazı Geleneksel Peynirler. Hasad Gıda. 310:32-37.
28- İlhan Gün, Z.B.Güzel-Seydim. 2011. Ülkemizde Üretilen Tulum Peynirleri ve Bazı Özellikleri. Süt Dünyası. 6(31):56-59.
29- Ö.D. Okur, Z.B. Güzel-Seydim. 2011. Peyniraltı Suyu Peynirleri.Süt Dünyası. 6(31):60-62.
30- T.Kök Taş, Z.B. Güzel Seydim. 2011. Fermente süt ürünlerinin reolojik özellikleri. Süt Dünyası.6 (32):68-70.
31- Ö.D.Okur, Z.B. Güzel Seydim.2011. Akdeniz Bölgesinde üretilen geleneksel peynirler. Hasad Gıda,27(316):16-21.
32- OKUR, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Geleneksel Dolaz peynirinin üretim yönteminin, mikrobiyal ve uçucu aroma bileşen içerikleriyle duyusal özelliklerinin belirlenmesi. GIDA. 36(2): 83-88.
33- Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Geleneksel Dolaz peynirinde bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi. The Journal of Ege University Faculty of Agriculture. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 48, Sayı: 2. 111-115.
34- N. Özdemir, T. Kök Taş, Z.B. Güzel-Seydim. 2012. Süt Kaynaklı Mikrobiyal Zehirlenmeler ve Zehirlenmelerin Takibinin Önemi. Dünya Gıda. 2012(5):33-39.
35- G.Şatır, A.Okutan, t.KökTaş, Z.Güzel Seydim. 2013. Keçi sütünden üretilen kefirin duyusal özelliklerinin belirlenmesi. Gıda teknolojisi. 17(/):78-80.
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GUZEL-SEYDIM, Z., Sarıkuş, G., Okur, Ö.D. 2005. Influences of Inulin and DairyLo as Fat Replacers on the Quality of Set Type Yogurt. Milchwissenschaft. 60(1):1-5.
2- GUZEL-SEYDIM, Z.B., Sezgin, E., Seydim, A.C. 2005. Influence of Incubation Temperatures and Exopolysaccharide Producing Cultures on the Quality of Plain Set Type Yogurts. Food Control, 16:205-209.
3- Dosti, B., GUZEL-SEYDIM, Z.B., and A.K. Greene. 2005. Effectiveness of Ozone, Heat and Chlorine for Destroying Common Food Spoilage Bacteria in Synthetic Media and Biofilms. J Int Dairy Tech. J Int Dairy Tech. Vol.58(1):19-24
4- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, A.K. Greene. 2005. Turkish kefir and Kefir Grains: Microbial Enumeration and Electron Microscopic Observation. J Int Dairy Tech. Vol.58(1):25-29.
5- GUZEL-SEYDIM, Z.B., Bever , P. and Greene, A.K. 2004. Efficacy of ozone to reduce bacterial populations in the presence of food components. Food Microbiology, 21(4):475-479.
6- GUZEL-SEYDIM, Z.B., Greene, A.K., and Seydim, A.C. 2004. Use of Ozone in Food Industry. Lebensmittel-Wissenschaft, 37: 453-460.
7- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, A.K. Greene. 2003. Amino Acid Profile of Kefir. Milchwissenschaft.58 (3):158-160.
8- GUZEL-SEYDIM, Z.B., J.T. Wyffells, A.K., Greene and A.B. Bodine. 2000. Removal of Dairy Soil from Heated Stainless Steel Surfaces: Use of Ozonated Water as a Prerinse. J Dairy Sci 83:1887-1891.
9- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, and A.K., Greene. 2000. Organic acids and volatile flavor components evolved during refrigerated storage of kefir. J Dairy Sci, 83 p275-277.
10- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, A.K. Greene, A.B. Bodine. 2000. Determination of Organic Acids and Volatile Flavor Substances in Kefir during Fermentation J. Food Comp. Anal., Vol. 13, No. 1, p35-43.
11- GUZEL-SEYDIM, Z.B., Korkusuz, N., Sezgin, E. 2005. Effects of Using Glucono Delta Lactone on Set Type Plain Yogurt Quality. Milchwissenschaft. 60(2).
12- Cubuk-Demiralay, E., Ozkan, G., Guzel-Seydim,Z.(2006). Isocratic Separation of Some Food Additives by Reversed Phase Liquid Chromatography, Chromatographia, 63,91-96
13- Guzel-Seydim,Z., Greene, AK.,Tas,T. 2006. Determination of Antimutagenic Properties of Some Fermented Milks Including Changes in the Total Fatty Acid Profiles including CLA. Internatinal Journal of Dairy Technology. 59(3), 209-215.
14- Seydim, AC., Guzel-Seydim, Z., Acton, J.C., Dawson,P.(2006).Effects of Rosemary Extract and Sodium Lactate on Quality of Vacuum Packaged Ground Ostrich Meat. Journal of Food Science, 71(1):71-76.
15- Ekinci, Y., OKUR, O., Ertekin, B., Guzel-Seydim, Z. 2008. Effects of Probiotic Bacteria and Oils on Fatty Acid Profiles of Cultured Cream. European Journal of Lipid Science and Technology. 110:3 216-224.
16- Aykan,V., Sezgin, E., Guzel-Seydim, Z.B., 2008. Use of fat replacers in the production of reduced-calorie vanilla ice cream. European Journal of Lipit Science.10.1002/ejlt.200700277
17- Ertekin, B., Guzel-seydim, Z.B. 2010. Effect of fat replacers on kefir quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. Volume 90 Issue 4, Pages 543 – 548
18- Zeynep Güzel-Seydim, Tuğba Kök-Taş, Annel K. Greene, Atıf C. Seydim.2011. Functional properties of Kefir. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.51(3):261 – 268
19- Tuğba Kök-Taş, Zeynep Güzel-Seydim. 2010. Effects of Fat Replacers on the Quality Criteria of Probiotic Fermented Milk. Milchwissenschaft. 65(3):284-286.
20- N. Budak and Z. Guzel-Seydim. 2010. Antioxidant Activity and Phenolic Content of Wine Vinegars Produced by Two Different Techniques. Journal of the Science of Food and Agriculture.90(12):2021-2026.
21- Z. Guzel-Seydim, T. Kok-Tas, B. Ertekin-Filiz, and A. C. Seydim.2011. Effect of different growth conditions on biomass increase in kefir grains. Journal of Dairy Science.94(3):1239-42 doi:10.3168/jds.2010-3349
22- S. Şanlı, İ. M. Palabıyık, N. Şanlı, Z. Guzel Seydim, G. Alsancak,2011. Optimization of the Experimental conditions for Macrolide Antibiotics in HPLC by using RSM and Determination of Tylosin in milk samples. Journal of Analytical Chemistry.Volume 66 (9): 838-847, DOI: 10.1134/S1061934811090152
23- Budak, Nilgün; Kumbul Doğuç, Duygu; Savaş, Çağrı; Seydim, Atıf; Kök Taş, Tuğba; Çiriş, Metin; Guzel Seydim, Zeynep. 2011. Effects of Apple Cider Vinegars Produced with Different Techniques on Blood Lipids in High Cholesterol-Fed Rats. Journal of Food and Agricultural Chemistry. 59 (12): 6638–6644.DOI: 10.1021/jf104912h
24- Kök Tas, T., Ekinci,Y., Guzel-Seydim,Z.B.2011.Identification of microbial flora in kefir grains sourced from three regional universities in Turkey. Journal of International Dairy Technology.65:1:126-131.
25- Okur, Ö.D., Guzel-Seydim, Z., 2010. Determination of Fatty Acid Profiles Including Conjugated Linoleic Acids in Various Dairy Products. Asian Journal of Chemistry. Vol. 24, No. 3, 1104-1106.
26- Kök-Taş, T., Seydim, A.C., Özer, B., Guzel-Seydim Z. 2013. Effects of different fermentation parameters on quality characteristics of kefir. Journal of Dairy Science. 96:2,780–789.
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Güzel-Seydim, Z. 2004. POLFOOD İzlenimleri. Gıda Teknolojisi Dergisi.
2- Güzel-Seydim, Z. 2004. Uluslararası Süt sempozyumunun Ardından. Akademik Gıda. 2(9):4.
3- B. Ertekin ve Z. Güzel-Seydim.2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Kulübü. Akademik Gıda,7(2), 36.
4- Z. Güzel-Seydim. 2009.Türkiye’ de Örnek Bir Uygulama: SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ünsüt İşletmesi. Food Sektör, 9,96.
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va’a takdimi ve özet türünden yayın
1- Z. Güzel Seydim. 2013.Kefirle hayat kalitenizi arttırın. Drink. 70: 68-69.
Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- OKUR, Ö.D. ve GÜZEL-SEYDIM, Z.B. 2003. Gıdalarda Akrilamid Varlığı. Gıda Mühendisleri Kongresi. Ankara.
2- KARAASLAN, M., SEYDİM, A.C., GÜZEL-SEYDİM,Z. 2003. Fenolik bileşiklerin süt ve süt ürünlerinde oluşumu veduyusal kalitesi üzerine etkisi. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. Ege Üniversitesi, İzmir.
3- GÜZEL-SEYDIM, Z.B. 2002. Sütyağının Antikarsinojenik Özellikleri. 7. Gıda Kongresi. Ankara.
4- Kök-Taş, T., Seydim, A.C., Özçelik, S., Güzel-Seydim, Z. Ozon Uygulamasının Kaşar Peyniri Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 197-199,Ulusal Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir.
5- Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.2007. Ozon Kullanımının Taze Meyve ve Sebzeler Üzerine Etkisi, GAP V. Tarım Kongresi, (Sözlü Sunum)17-19 Ekim 2007. Şanlıurfa. 125-132.
6- Okur Ö.D., Gün İ., Güzel-Seydim Z.2007. Süt ve Süt Ürünlerinde Orijin Belirleme Yöntemleri, GAP V. Tarım Kongresi, (Sözlü Sunum)17-19 Ekim 2007. Şanlıurfa. 133-138.
7- Ertekin, B., Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.; 2007. Avrupa Birliğinde Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Yasal Düzenlemeler. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 365-371.
8- Gün İ., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z. 2007. Gıdaların İzotop Oranı Analizi ile Coğrafik Olarak Karakterizasyonu, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 351-356.
9- Özaydın A.G., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z. 2007. Göller Bölgesinde Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 459-466.
10- Ertekin B., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z.B.; 2007. Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretilen Koagülantların Süt Endüstrisinde Kullanımı. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. (Sözlü Sunum) 28-31 Ekim 2007. Antalya. 385-388.
11- Budak, H.N., Şanlı, N.,Alsancak, G., Güzel-Seydim, Z. 2008. Balda Sülfonamit Kalıntılarının Analizlerinde LC ve LC/MS Yöntemleri,Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008. Erzurum.
12- Karabacak, M., OKUR, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Ozon Uygulamasının Meyve ve Sebzelerde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi. 6-8 Kasım 2009. Antalya.
13- Gün, İ., Budak, N., Güzel-Seydim, Z. 2008. Isparta Ve Burdur İllerinde Üretilen Güllaçların Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma . Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GÜZEL-SEYDIM, Z.B, Orhan, H.,Seydim, AC., Okur, O.,Aktürk, M. 2003. Türkiye` Deki Beslenme Alışkanlıklarının Sağlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Tübitak-MAM Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. İstanbul.
2- Ö.D. Okur, GÜZEL-SEYDIM, Z.B. 2003. Gıdalarda Konjuge Linoleik Asitin Önemi. Tübitak-MAM Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. İstanbul.
3- Okur Ö.D., Ertekin B., Güzel-Seydim Z.; 2007. Peynir Olgunlaşması Süresince Lipoliz ve Yağ Kaynaklı Flavor Bileşikleri Oluşumu. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. (Poster Sunum)28-31 Ekim 2007. Antalya. 53-54.
4- A. Bayraktar-Sofu, E. Çubuk-Demiralay, Z. Güzel-Seydim, A.C. Seydim, T. Kök-Taş. 2008. Sülfonamitlerin ters faz kromatografi ve yapay sinir ağları yöntemi ile analizi. Ulusal Kromatografi Kongresi. 89s.
5- Z. Güzel-Seydim, A. C. Seydim, İ. Gün, N. Budak, T. Kök-Taş. 2008. Gıdalarda sülfonamit kalıntılarının tayini amacıyla sıvı kromatografik ayrılmalarının optimizasyonu. Ulusal Kromatografi Kongresi, 110-111s.
6- Sofu, A., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z., Ekinci, F.Y. 2009. Süt Ürünlerinde Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Sözlü Sunum).21-23 Mayıs 2009. Denizli. 29
7- B. Ertekin, Z. Güzel-Seydim. 2009. Yağ İkame Maddelerinin Kullanımının Kefir Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Özet Kitabı. s.36 (Sözlü sunum). Denizli.
8- Sönmez, C., Ertaş, G., Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Aromalı Sütlerde Bazı Kalite Kriterlerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Denizli.
9- Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Isparta İlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Denizli.
10- Okur, Ö. D., Ertekin, B., Güzel-Seydim, Z., 2009. Süt ve Süt Ürünlerinde Maillard Reaksiyon Ürünlerinin Oluşumu. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Denizli.
11- Budak, H.N., Özçelik, F., Güzel-Seydim, Z. 2010. Organic acid and Aroma Compound of grape vinegars produced with different techniques. 1st International Congress on Food Technology. November 03-06, Antalya, Turkey, p 343.
12- Gün, İ., Güneşer, O., Karagül-Yüceer, Y., Güzel-Seydim, Z. Torun, F., Çakıcı, S. 2012. Farklı yöntemlerle üretilen çökelek peynirinin aroma aktif bileşenlerinin gaz kromatografi olfaktometri (GCO) yöntemiyle belirlenmesi, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, 531 s.
13- Şatır, G., Güzel-Seydim, Z., 2011. Laktasyon Döneminde Farklı Irk Keçi Sütlerinin Bileşimindeki Değişimler. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.
14- Budak, H.N., Ertekin-Filiz, B., Güzel-Seydim, Z., Seydim, A.C. 2011. Bazı ticari meyve nektalarının antioksidan özellikleri.7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.
15- Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Gıdalarda Melamin ve Tespiti. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.
16- Okutan, A., Kök Taş, T., Şatır, G., Güzel-Seydim, Z.B. 2012. Keçi Sütünden Üretilen Kefirin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu. 15-16 Kasım 2012, Denizli.
17- Özdemir, N., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.B. 2012. Asetik asit Bakterilerinin Kefir Danesinde Geliştirilmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay. 10-12 Ekim 2012.
18- Aykın, E., Budak, H.N., Güzel-Seydim, Z. 2012. Sirke anasının biyoaktif bileşen özelliklerinin belirlenmesi. 10-12 Ekim 2012. Hatay. p 542.
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Güzel-Seydim, Z. and Koçak, C. 2004. The scope of Turkish Dairy Before European Union Accession. Proceedings of International Dairy Symposium “Recent Developments in Dairy Science and Technology”, pp.5-9. Ed., Guzel-Seydim,Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim, A.C. Isparta, Turkey.
2- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, C.S. Knight, A.K. Greene 2001. Thermal Conductivity of Raw Rendered Poultry Products. Proceedings of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p 265-268.
3- GÜZEL-SEYDIM, Z.B. 2002. Sütyağının Antikarsinojenik Özellikleri. 7. Gıda Kongresi. Ankara.
4- Gün, İ., Seydim, Z. and Seydim, A.C. 2009. The Use of Ultrasonic Cutting in Food Industry. International Symposium on Engineering and Artcitectural Science of Balkan, Caucasus and Turkic Repuplics. 350- 354p. 22-24 October, Isparta/Turkey.
5- Arıcı A, Kibar Y, Gün İ, Güzel-Seydim Z. Fethiye Yöresine Özgü Pırasa ve Körmen İlaveli Köy Peynirleri. 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.254.
6- Gün, İ., Gök, E., Yıldırım, S., Güzel-Seydim Z. Piyasada Satışa Sunulan Tulum Peynirlerinde Nişasta Varlığının Tespiti. 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.259
Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Güzel-Seydim, Z.B. 2004. Recent Developments in Turkish Dairy Science and Technology. (Davetli Konuşmacı). “Hygiene in Milk Products and Processing” Workshop. Varşova, Polonya.
2- Kocak, C., Aydemir, S. ve Güzel-Seydim, Z. 2004. Levels of Proteolysis in Important Types of Turkish Cheeses. International Dairy Federation Symposium on Cheese: Ripening, Characterization and Technology. Prague, Czech Republic.
3- Okur, Ö.D.,Sarıkuş, G. and Güzel-Seydim,Z. 2004. Effects of Using Microparticulated Whey Protein on the Proteolysis of White Brined cheese during storage. Proceedings of International Dairy Symposium “Recent Developments in Dairy Science and Technology”, pp.231. Ed., Guzel-Seydim,Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim, A.C. Isparta, Turkey.
4- Sarıkuş, G., Konçi, N., Özkan, U., and Güzel-Seydim,Z. 2004. Effects of Fat Replacers and Sweeteners on the Quality of Vanillin Flavored Ice Cream. Proceedings of International Dairy Symposium “Recent Developments in Dairy Science and Technology”, pp.277. Ed., Guzel-Seydim,Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim, A.C. Isparta, Turkey.
5- Perçin, S., Şanlı,N., Alsancak, G., Güzel-Seydim,Z., Erdem, M. 2004. Use of Capillary Electrophoresis in the Analysis of Dairy Products. Proceedings of International Dairy Symposium “Recent Developments in Dairy Science and Technology”, pp.278. Ed., Guzel-Seydim,Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim, A.C. Isparta, Turkey.
6- Sarıkuş, G., Güzel-Seydim, Z., Seydim, A.C. 2003. Ozone Applications in Food Systems. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues. Suleyman Demirel Üniversity, Isparta, Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment. 1(2):362.
7- Okur, O.D. ve Güzel-Seydim, Z.B. 2003. Presence and Importance of Acrylamide in Foods. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues. Suleyman Demirel Üniversity, Isparta, Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment. 1(2):362.
8- GUZEL-SEYDIM, Z.B., J.T. Wyffels, A.K. Greene, A.C. Seydim 2001. Microbial Content and Distrubition in Turkish Kefir Grain. International Animal Agriculture and Food Science Conference at Indianapolis, IN.
9- SEYDIM, A.C., Z. B. Güzel-Seydim, I. Y. Han, and P. L. Dawson 2001. Effect of rosemary extract, sodium lactate and film permeability on the shelf-life of vacuum packaged ground ostrich meat. International Animal Agriculture and Food Science Conference, Indianapolis, IN.
10- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.B. Bodine, A.K. Greene, A.C. Seydim 2000. Antimutagenic Activity of Fermented Dairy Products. IFT Meeting Dallas, TX. Book of Abstracts. 78C-12. p. 177.
11- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, F.B. Wardlaw, Jr., A.K. Greene 2000. Amino Acid Profile of Kefir. Annual IFT Meeting at Dallas, TX. Book of Abstracts. 78C-10.
12- SEYDIM, A. C., Z. B. Güzel-Seydim, I. Y. Han, P. L. Dawson. 2000 The Effect of Packaging on the Shelf-life of Ground Ostrich Meat. Annual IFT Meeting at Dallas, TX. Book of Abstracts. 51C-34. p. 103
13- DOSTI, B., A.K. Greene, Z.B. Güzel-Seydim, A.C. Seydim. 2000. Effectiveness of Ozone, Heat and Chlorine for Destroying Common Dairy Spoilage Bacteria. Annual IFT Meeting Dallas, TX. Book of Abstracts. 78C-14. p 177-178.
14- GUZEL-SEYDIM, Z.B. and E. Sezgin. 1998. Effect of Different Incubation Temperatures on Yogurt Quality. American Dairy Science Association (ADSA-ASAS) Joint Meeting Abstracts.
15- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, Greene, A.K. and P.L. Dawson. 1998. Characterization of Flavor Components Produced During Kefir Storage. ADSA-ASAS Joint Meeting Abstracts.
16- GUZEL-SEYDIM, Z.B., Greene, A.K., Bodine, A.B., and A.C. Seydim. 1998. The Use of Ozonated Water as a Cleaning Agent in Dairy Processing Equipment. Annual IFT Meeting, Atlanta, GA.
17- GUZEL-SEYDIM, Z.B., A.C. Seydim, A.K. Greene, and P.L. Dawson. 1998. Characterization of Flavor Components Produced During Kefir Fermentation. Annual IFT Meeting, Atlanta, GA.
18- Okur, Ö.D., Sarıkuş, G., Özdemir, G., Ekinci, F.Y., Güzel-Seydim, Z. Effects of Using Different Probiotic Bacteria on Conjugated Linoleic Acid (CLA) Content in Sour Cream. 1. International Food and Nutrition Congress, p.239. 15-18 June 2005. İstanbul, Turkey.
19- Okur, Ö.D., Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. Determination of Conjugated Linoleic Acid (CLA) contents in Dairy Products. 1. International Food and Nutrition Congress,p.34.. 15-18 June 2005. İstanbul, Turkey. (Oral presentation)
20- Özaydın A.G., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z. 2007. Traditional Dairy Products Produced in the Lakes Area, 2nd International Congress on Food And Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 232.
21- Okur Ö.D., Ertekin B., Güzel-Seydim Z. 2007. Improvement of Functional Properties of Cheese During Proteolysis. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 185.
22- Okur Ö.D., Artan E., Soyyiğit H., Güzel-Seydim Z.; 2007. Production of Set Type Yogurt with Kefir Adjunct Culture. 2nd International Congress on Food And Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 178.
23- Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.; 2007. Determination of Effects of Using Fat Replacers on Ayran Quality. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 142.
24- Ertekin, B., Güzel-Seydim, Z. 2007. Probiotic Applications in Non-Dairy Products. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 179.
25- Kök-Taş T., Güre S., Güzel-Seydim Z. 2007. Determination of Quality Parameters of Cacik with Improved Probiotic Properties. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 234.
26- Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.; 2007. Functional Properties of Kefir. 2nd International Congress on Food And Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 183.
27- Ertekin B., Ekinci F.Y., Güzel-Seydim Z. 2007. Recent Developments on Bacteriocin Applications in Foods. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 226.
28- Kök-Taş T., Sofu A., Ekinci, F.Y., Güzel-Seydim, Z. 2007. Exopolysaccharides from Dairy Propionibacteria. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 142.
29- Z. GUZEL-SEYDIM, A. C. SEYDIM, N. BUDAK.2009.Determination of antioxidant properties of foods. Mitofood Workshop Abstract Book,(oral presentation). Palma De Mallorca, İspanya.(Davetli konuşmacı)
30- Budak, H.N., Ertekin, B., Gün, İ.,Güzel-Seydim, Z. 2009. Antioxidant Properties of Pekmez. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey.
31- Budak, H. N., Güzel-Seydim, Z. 2009. Antioxidant properties of Uluğbey Karası wine. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey.
32- Budak, H. N., Güzel-Seydim, Z. 2009. Determination of some quality criteria and antioxidant properties of apple cider vinegar. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey.
33- Budak, H.N., Kök-Taş, T., Okur, Ö.D., Seydim, Z. 2009. Determination of some quality criteria and antioxidant properties of Shalgam juice. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey.(sözlü sunum)
34- A.Sofu, T. K. Taş, Z. Güzel-Seydim and F.Y. Ekinci.2009. Production of Exopolysaccharides by Propionibacterium thoenii (jensenii) P126 and Propionibacterium jensenii B1264 in Yogurt Cultures. Proceedings of International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. Isparta,Turkey
35- A.Sofu, T. K. Taş, Z. Güzel-Seydim and F.Y. Ekinci.2009. Production of Exopolysaccharides by Dairy Propionibacteria, P. thoenii (jensenii) P126 and P. jensenii B1264. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. Isparta,Turkey.
36- “Optimization Of The Experimental Conditions In High Performance Liquid Chromatography By Using Response Surface Methodology For Macrolide Antibiotics”, Sanli S., Sanli N., Palabiyik I. M., Zeynep Güzel-Seydim, Alsancak G. Euroanalysis 2009, 6-10 sep. 2009, Innsbruck, Austria.
37- Okur, Ö.D., Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Geleneksel Dolaz Peyniri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 1st International ” Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.299. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.299
38- Kök-Taş, T., Sofu, A., Ekinci, Y., Güzel-Seydim, Z. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi İle Kefir Dane Bakteri Florasının Belirlenmesi 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.329
39- Bozkurt, P., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.Geleneksel ve Tıcarı Olarak Üretılen Kefırlerın Mıkrobıyal İçerıklerının Belırlenmesi. 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.330
40- Budak, H.N., Güzel-Seydim Z. Farklı Yöntemlerle Üretilen Üzüm Sirkelerinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ” Symposium.. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.1028
41- Budak, H.N. Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. Farklı Yöntemlerle Üretilen Elma Sirkelerinin Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Madde İçerikleri. 1st International “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ” Symposium. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.1029
42- Şatır, G., Güzel-Seydim, Z. Hypo-Allergenic Properties of Goat Milk. 1. Uluslar Arası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempzoyumu. 15 – 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.1092
43- Budak, H.N.,Kumbul-Doğuç, D., Savaş, M.Ç., Güzel-Seydim, Z., Seydim, A.C. 2010. Effects of apple vinegars on lipid profile in hypercholesterolemic rats. 1st International Congress on Food Technology. November 03-06, Antalya, Turkey, p162.
44- Budak, H.N., Özçelik, F., Güzel-Seydim, Z. 2010. Organic acid and Aroma Compound of grape vinegars produced with different techniques. 1st International Congress on Food Technology. November 03-06, Antalya, Turkey, p 343.
45- D. Ünverir, N. Budak, S.Sezer,A.C.Seydim,Z.B.Guzel Seydim.2011. Antioxidant activity of pomegranate vinegar. Mitofood Conference. Bioactive Food Components, Energy Metabolism and human health. Wageningen, The Netherlands.
46- Gün, İ., Seydim, A.C., Mutlu, M.M., Güzel-Seydim, Z. 2011. Some properties of goat skin as a packaging material for Tulum cheese, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18
47- Gün, i., Şatir, G., Seydim, A.C., Güzel- Seydim, Z. 2011. The determination of some properties and antioxidant capacities of mare’s milk and koumiss, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18,
48- Gün, i., Güzel-Seydim, Z., Durlu-Özkaya, F. 2011. Some dairy products produced in Turkey using non-cow milk, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18, 2011
49- Şatır, G.and Guzel-Seydim,Z.2011.Chemical properties and total antioxidant capacities of kefir produced from different breeds of goat milk.IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk Congress, Athens, Greece.
50- Ünverir, D., Budak, H.N., Sezer, S., Seydim,A.C., Güzel-Seydim, Z. 2011. Chemical and antioxidant properties of pomegranate vinegar. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry. 26-29 Mayıs 2011. Çeşme-İzmir-Türkiye. p 1009.
51- Budak, H.N., Güzel-Seydim, Z. 2011. Antioxidant activity of Blackberry cultivated in Isparta. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry. 26-29 Mayıs 2011. Çeşme-İzmir-Türkiye. p 1010.
52- OKUR, Ö.D., Altaş, A., Güzel-Seydim, Z., 2011. Determination of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents in Fruit Yogurts. 4. International Congress on Food and Nutrition to gether with 3. SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey.
53- OKUR, Ö.D., Kantar, M., Bulut, K., Kuşçu, A., Güzel-Seydim, Z., 2011. Determination of Quality Characteristics and Antioxidant Properties of Tomato Juices. 4. International Congress on Food and Nutrition to gether with 3. SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey.
54- N. Korkmaz, B. Ertekin-Filiz, A.C.Seydim, Z.Güzel-Seydim.2011. Determination of retained antioxidant activity in boiling waters of vegetables. International Food Congress. Novel Approaches in Food Industry. May 26-29.Çesme, İzmir.
55- Kubilay A., Guzel-Seydim Z., Gumus E., Kok-Tas T. , Metin S., Guney S., Ulukoy G. and Diler O.2012, “Effects of Different Storage Temperatures on Microflora of Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir.14-15 Eylül 2012 “THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL NUTRITION AND ENVIRONMENT Khon Kaen/Thailand’da (ANINUE 2012)
Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
1- Thermal Process Preliminary Calculations: Enumeration of Thermally Resistant Bacteria in Raw Rendering Materials (Davetli sunum),2006, Clemson, South Carolina
2- Zeynep Güzel-Seydim. 2009.Department of Food Engineering, Engineering Faculty, Suleyman Demirel University. ChromLab-Antioxidant. Reinforcement of the WBC Research Capacities for Food Quality Characterization. FP-7-Regpot- 2007-3.Regional Network on Antioxidants Characterization. Skopje, Macedonia. (Invited Speaker)
Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Özge Duygu Okur, Isparta İlinde Satılan Süt ve SÜt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin ve Yağ Asit Profillerinin Belirlenmesi
2- Tugba Kok-Tas, Yag ikame maddeleri kullaniminin ayran kalite kriterleri uzerine etkilerinin belirlenmesi
3- Bilge Ertekin, 2008. Yağ Ikameleri Kullanımının Kefir Kalite Kriterleri Üzerıne Etkisi. SDU Fen Bilimleri Enstitüsü.
4- Nilgün Özdemir, 2012. Asetik asit bakterilerinin kefir danesinde geliştirilmesi.
5- Elif Aykın,2013, Farklı sirkelerden üretilen sirke analarının biyoaktif bileşenlerinin belirlenmesi.
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Tuğba Kök-Taş, 2010. Kontrollü Atmosfer Uygulamasının Kefir Danesi Ve Kefir Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
2- Nilgün Budak, 2010,”Elma ve Üzümden Üretilen Sirkelerin Bileşimleri ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Araştırma”
3- Özge Duygu Okur, 2010. “Geleneksel Dolaz Peyniri Ürün Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Üretim Standardizasyonu”
4- Gülçin Şatır,2011,“Kefir Fermantasyonunun Keçi Sütünün Bazı Fonksiyonel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi”.
5- İlhan Gün, Alernatif Kılıf Uygulamalarının Tulum peynirinin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi
İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Gülsen Sarıkuş,Farklı Antimikrobiyal Maddeler İçeren Yenilebilir Film Üretimi ve Kaşar Peynirinin Muhafazasında Mikrobiyal İnaktivasyona Etkisi
İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
1- Senem Şanlı. 2009. Makrolid Kalıntılarının Sütte Analizi İçin Sıvı Kromatografik Yöntemin Optimizasyonu. Kimya Anabilim Dalı.
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Thermal Process Preliminary Calculations: Enumeration of Thermally Resistant Bacteria in Raw Rendering Materials.
2- Liquid chromatography- Mass Spectrophotometric analyses of landfil samples after a treatment with the novel patented process. Clemson University.
3- Determination of fermenatative, microbiological and biochemical properties of kefir and kefir grains.Clemson University Research Experiment Station, SC-USA
4- The use of ozonated water as a sanitizing agent in dairy processing equipment. South Carolina Agricultural Experiment (No:4525),USA.
5- Effectiveness of Ozone, Heat and Chlorine for Destroying Common Food Spoilage Bacteria in Synthetic Media and Biofilms.Clemson University Research Experiment Station.
6- Use of ozone to reduce bacterial populations in the presence of food components. South Carolina Agricultural Experiment Station, Clemson University,USA.
7- COST ACTION FA0602,Bioactive food components, mitochondrial function and health.(MITOFOOD)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Süt Proteini Kökenli Yağ İkame Maddesi Kullanımının Beyaz Peynirin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri, Tübitak TOGTAG-3192 nolu Proje, 2003. (Tamamlanmıştır)
2- SDÜ 2003/32 nolu Alt Yapı Projesi; Gıda Kalite Kontrol Laboratuarının Kurulması ,Proje Yürütücüsü, (Proje tamamlanmıştır).
3- SDÜ 592 nolu Münferit Proje. Gıda İşletmeleri Atıklarının Ozonlanarak Mikrobiyal ve Biokimyasal Özelliklerinin İyileştirilmesi (Proje tamamlanmıştır).
4- SDÜ 03-YL-739. 2003 “Süt Ürünlerimizde Konjuge Olmuş Linoleik Asit Miktarlarının Belirlenmesi”
5- SDU BAP YL-1041, Yag ikame maddeleri kullanilarak uretilmis ayranlarin kalite kriterlerinin incelenmesi (Proje tamamlanmistir)
6- Dairy Lo ve İnulin Kullanımının Kefir Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi, SDÜ-BAP412-YL-06 nolu proje
7- SDÜ BAP 1558-D-07, Geleneksel Dolaz Peyniri Ürün Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Üretim Standardizasyonu
8- SDü- BAP, Kontrollü Atmosfer Uygulamasının Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş Kefir Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
9- 108O605, Farklı yöntemlerle üretilen elma sirkelerinin fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi (Tübitak, Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı).
10- Alternatif kılıf Uygulamalarının Tulum peynirinin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri, BAP 1877-D-09
11- Z. Güzel Seydim, T. Kök Taş.2010-2011.KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI PROJESİ.
12- Kefir Fermantasyonunun Keçi Sütünün Bazı Fonksiyonel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2152-D-10, 2011
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Peynir Altı Suyu Proteini Kökenli İçeren Bioaktif Yenilebilir Ambalaj Geliştirilmesi ve Kaşar Peyniri Ambalajı Olarak Kullanılması,Tübitak TOGTAG-3343 nolu Proje, 2004. (Yardımcı Araştırmacı).
2- Isparta ve Çevresindeki Su Kaynaklarında Helicobacter pylori’nin Varlığının İncelenmesi, Tübitak İÇTAG Ç-111 nolu Proje, 2004. (Yardımcı Araştırmacı).
3- TÜBİTAK TOVAG 110O600; Elma ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldesi: Gıda ve Çevre Uygulamaları
4- Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması,1001 TÜBİTAK, No:111O326, 2011-2013. Araştırmacı.
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- International Dairy Symposium, 24-28 Mayıs 2004, Suleyman Demirel University, Department of Food Engineering, Isparta. Sempozyum Sekreteri ve koordinatörü.
2- Animal Co-Products Research and Education Center Dedication Conference Madren Center, Clemson University March 27 – 29, 2006
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 20-22 Ekim 2003, ISPARTA.
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Clemson Universitesi,Research Scholarship, 1996-2000
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi, 1994, Mecburi Hizmet Karşılığı YÖK Bursu
Yutiçinde patentlenmiş buluş
1- Z. Güzel Seydim, T. Kök Taş, B. Ertekin, A.C. Seydim. 2011. http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
2- N. Budak ve Z. Güzel Seydim. 2011. http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
Faydalı model
1- Z. Güzel Seydim,T. Kök Taş, 2011. 2010-G-281629.http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
1- Best Oral Presentation Award: Kubilay A., Guzel-Seydim Z., Gumus E., Kok-Tas T. , Metin S., Guney S., Ulukoy G. and Diler O.2012, “Effects of Different Storage Temperatures on Microflora of Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir.14-15 Eylül 2012 “THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL NUTRITION AND ENVIRONMENT Khon Kaen/Thailand’da
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
1- Tübitak Avrupa Birliği Projeleri Teşvik Ödülü, 2003 .”Development of Biodegradable Active Food Packaging to Provide Pathogen Free Foods of Animal Origin” Avrupa Birliği STREP projesiyle.
2- Tübitak Uluslararası Yayın Teşvik Ödülleri, 2003-2008
3- Tübitak Avrupa Birliği Projeleri Teşvik Ödülü, 2003 “Development of a Novel Probiotic Formula and Determination of its Effects on Human Health” Avrupa Birliği STREP proje önerisi
4- Z. Guzel-Seydim, T. Kok-Tas, B. Ertekin-Filiz, and A. C. Seydim.2011. Effect of different growth conditions on biomass increase in kefir grains. Journal of Dairy Science.94(3):1239-42 doi:10.3168/jds.2010-3349, Tübitak Teşvik Ödülü
5- Zeynep Güzel-Seydim, Tuğba Kök-Taş, Annel K. Greene, Atıf C. Seydim.2011. Functional properties of Kefir. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.51(3):261 – 268 Tübitak Teşvik Ödülü
6- Zeynep Güzel-Seydim, Tuğba Kök-Taş, Annel K. Greene, Atıf C. Seydim.2011. Functional properties of Kefir. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.51(3):261 – 268. Tubitak teşvik ödülü
7- SDÜ 2011 yılı Bilim, Sanat ve Teknoloji Ödülü, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ikincilik.
8- SDÜ 2005 yılı Bilim, Sanat ve Teknoloji, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülük.
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- ADSA, 2011
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2006-2008)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Proceedings of International Dairy Symposium “Recent Developments in Dairy Science and Technology”. 2004. Editors, Güzel-Seydim, Z., Ekinci Kitiş, F, Seydim, & A.C. Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey. 385 p.
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
2- Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı,2010- Mayıs 2012
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcısı (2004-2005)
2- Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı,2010-2012
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
2- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009
3- SDÜ Ünsüt İşletmesi Akademik Danışmanı, Ocak 2009
4- Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008
5- Gıda Kulübü, Akademik Danışmanı
6- Merkez Yemekhane Yönetim Kurul Üyesi
7- Merkez Yemekhane Denetleme Kurul üyesi, 2008-2009
8- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yardımcı Doçent Atama Komisyon Üyesi
9- SDÜ ÖYP Koordinatörlüğü, 2010
10- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, 2010
11- SDÜ Kantin ve Kafeterya Denetleme Kurul Üyesi
Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
1- Animal Co-Products Research and Education Center (ACREC), SC, USA. www.clemson.edu/acrec
2- Adjunct Assoc. Prof., Clemson University, 2003-devam ediyor
3- Bioactive food components, mitochondrial function and health, Cost Action FA0602, Yönetim Kurulu Üyesi http://www.mitofood.eu/
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
1- Tübitak 1001 Proje Değerlendirme Hakemliği
2- Tübitak TEYDEP Proje Değerlendirme Hakemliği
3- Tübitak TEYDEB Proje İzleyiciliği
AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
1- Avrupa Birliği FP 7 Proje Değerlendirme Hakemliği (Remote and central evaluation), 2008, Bruksel.
2- “Lactic acid bacteria in natural food consortia”.2011. Estonian Science Foundation.(External Expert)
Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
1- Gıda Güvenliğinin Önemi.2007, Kanal 32. Isparta
2- Sağlıklı Beslenme, 2007. Kanal 32, Isparta.
3- Gıda Hijyeninin Sağlanması için Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar, Kanal 32
4- Isparta İlinde Satılan Dondurmaların Kalite Düzeyleri, 2008, Kanal 32. Isparta
5- Kalsiyum Kaynağı Gıdalar. 2008, Kanal 32, Isparta.
6- Bitkisel yağlarda kimyasal bozulmalar, 2009, Kanal 32
7- Kefirin Sağlık Üzerine Etkileri. 2010. K32, Isparta
8- Sütte olası kalıntı maddeleriyle ilgili bilgilendirme.Kanal 32,2012.
9- “Doğal Kefir Mayası Üretimi” isimli KOSGEB Projesiyle İlgili Bilgilendirme, 2012.TRT Akdeniz Radyosu.
10- Kolalı içeceklerin zararları ile ilgili bilgilendirme,2012.Kanal 32
Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
1- Research Specialist, Clemson University ,2001
2- Visiting Professor, 2005 Clemson University, Clemson, South Carolina, ABD (6 ay)
3- Visiting Professor, Clemson University, South Carolina, ABD, 2008 (3ay)
4- Animal and Food Co-products Research Center, Clemson University, 2011, (3 ay YÖK bursu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*